TwojePiosenki.pl

Wpisane poniżej słowa kluczowe zostan± wyszukane w tytułach piosenek i nazwach artystów znajduj±cych się w bazie tekstów piosenek TwojePiosenki.pl.


Barka - Barka

Pan kiedy¶ stan±ł nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pój¶ć za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawd±.

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałe¶,
Twoje usta dzi¶ wyrzekły me imię.
Swoj± barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tob± nowy zacznę dzi¶ łów.

2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem s± ręce gotowe
Do pracy z Tob±
I czyste serce.

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałe¶,
Twoje usta dzi¶ wyrzekły me imię.
Swoj± barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tob± nowy zacznę dzi¶ łów.

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotno¶ci.

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałe¶,
Twoje usta dzi¶ wyrzekły me imię.
Swoj± barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tob± nowy zacznę dzi¶ łów.

4. Dzi¶ wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy sieci±
I słowem życia.

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałe¶,
Twoje usta dzi¶ wyrzekły me imię.
Swoj± barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tob± nowy zacznę dzi¶ łów


Tekst jest własno¶ci± jego twórcy. Wszelkie prawa do tekstu posiada jego autor. Teksty udostępniane przez serwis twojepiosenki.pl s± przeznaczone do celów edukacyjnych i do użytku prywatnego.