TwojePiosenki.pl

Wpisane poniżej słowa kluczowe zostaną wyszukane w tytułach piosenek i nazwach artystów znajdujących się w bazie tekstów piosenek TwojePiosenki.pl.


Don't Give Up - Chicane

Don't worry if the sun don't shine
You've seen it before, you don't need to worry
Every day's an uphill climb, nothing has changed
Believe me when I tell you

Don't worry if the sun don't shine
You've seen it before, you don't need to worry
Every day's an uphill climb, nothing has changed
Believe me when I tell you

Don't give up --you know it's true
Gotta do what you wanna do
Oh yeah
Don't give up --you know it's true
Gotta do what you wanna do
Oh yeah
Don't give it up --you don't have to
Gotta do what you wanna do

Oh yeah

Don't give it up

Don't give up --you know it's true
Gotta do what you wanna do
Oh yeah
Don't give up --you know it's true
Gotta do what you wanna do
Oh yeah
Don't give it up --you don't have to
Gotta do what you wanna do


Tekst jest własnością jego twórcy. Wszelkie prawa do tekstu posiada jego autor. Teksty udostępniane przez serwis twojepiosenki.pl są przeznaczone do celów edukacyjnych i do użytku prywatnego.