TwojePiosenki.pl

Wpisane poniżej słowa kluczowe zostaną wyszukane w tytułach piosenek i nazwach artystów znajdujących się w bazie tekstów piosenek TwojePiosenki.pl.


Tonight I Celebrate My Love - Paebo Bryson & Roberta Flack

Tonight I celebrate my love for you
It seems the natural thing to do
Tonight no one's gonna find us
We'll leave the world behind us
When I make love to you
Tonight I celebrate my love for you
And hope that deep inside you feel it too
Tonight our spirits will be climbing
To the sky lit up with diamonds
When I make love to you tonight
Tonight I celebrate my love for you (ooh)
And that midnight song is gonna come shining through
Tonight there'll be no distance between us
What I want most to do
Is to get close to you tonight
Tonight I celebrate my love for you
And soon this old world will seem brand new
Tonight we will both discover
How friends turn into lovers
When I make love to you
Tonight I celebrate my love for you (ooh)
And that midnight song is gonna come shining through
Tonight there'll be no distance between us
What I want most to do
Is to get close to you
Tonight I celebrate my love for you


Tekst jest własnością jego twórcy. Wszelkie prawa do tekstu posiada jego autor. Teksty udostępniane przez serwis twojepiosenki.pl są przeznaczone do celów edukacyjnych i do użytku prywatnego.